!WiKi!‎ > ‎Documenten‎ > ‎

Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden

“Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te midden-Nederland onder nummer 30174840.”

GooCloud maakt gebruik ICT Office (van de branche organisatie) leveringsvoorwaarden.

OPZET

De ICT-Office Voorwaarden bestaan uit losse modules en kunnen worden gebruikt voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT-Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak en ze beantwoorden aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De module “ALGEMEEN” bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en bescherming tegen aansprakelijkheid. De module “ALGEMEEN” dient daarom bij elke transactie te worden gebruikt. In specifieke modules zijn een of meerdere bijzondere producten of diensten uitgewerkt. 

Goocloud maakt combinaties met de module “ALGEMEEN” en de specifieke modules die van belang zijn voor transacties.


      Google Apps

 RSS feed 
  Email alerts
       Community
 Blogs
 Google At Work


Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10
Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10
Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10
Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10
Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10
Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10
Ċ
V. Yeganeh,
1 okt 2012 08:10